Scumpirea energiei termice livrate prin intermediul sistemelor de icălzire centrală a determinat ca tot mai mulţi să ia i calcul varianta adaptării unei variante individuale pentru icălzirea apartamentelor. Cea mai economică metodă prin care poate fi ilocuit sistemul central cu unul propriu o constituie montarea unei microcentrale termice, alimentată cu gaz metan. Pentru locuinţele care nu sunt racordate la reţeaua de gaz metan, se poate utiliza gazul petrolier lichefiat (GPL), isă cu costuri ceva mai mari.. Faţă de actualul sistem centralizat de distribuţie a căldurii şi a apei calde menajere i apartamente, economiile de energie se cifrează la 60-70%. Aceasta s-ar traduce prin note de plată a itreţinerii reduse la un sfert din valoarea actuală, locatarii apartamentelor fiind scutiţi să suporte icărcarea fără motiv a facturilor. Deci fiecare va plăti exact cit consumă, i condiţiile i care va avea căldură şi apă caldă menajeră cind doreşte. Scumpirea gigacaloriei face ca amortizarea acestor instalaţii moderne să se facă i numai doi-trei ani. Este bine de ştiut că debitul de apă caldă furnizat de o microcentrală este redus, permiţind funcţionarea simultană doar a duşului şi a ică unui robinet, suficient isă pentru o gospodărie. La costul centralei termice propriu-zise se adaugă isă materialele şi manopera pentru modificarea traseelor de conducte din apartament. Faţă de o casă care a fost construită de la iceput cu o centrală termică proprie, modificările care trebuie efectuate la un apartament sunt mult mai numeroase. Astfel, cheltuielile cu manopera şi materialele (de regulă, trebuie utilizată ţeavă de cupru) sunt i jurul a 500 – 600 de dolari, sumă care trebuie luată i calcul suplimentar faţă de preţurile utilajelor. in funcţie de suprafaţa locuinţei pe care dorim să o icălzim, distingem două categorii de centrale: murale (montate pe perete), cu puteri cuprinse itre 14 şi 28 kW, şi staţionare (de pardoseală), pentru puteri mai mari de 28 kW, destinate caselor mai mari. Cazanele pot fi confecţionate din oţel sau fontă, iar alimentarea cu combustibil poate fi efectuată cu suprapresiune sau la presiune atmosferică. Avantajul centralelor alimentate cu suprapresiune constă i faptul că nu necesită racordarea la un coş de fum. Admisia, respectiv evacuarea gazelor de ardere se face printr-o tubulatură specială.
Trebuie avut i vedere că aceste aparate sunt realizate i două tipuri constructive: aparate numai pentru icălzire centrală şi aparate combi pentru icălzire şi preparare apă caldă menajeră. Deşi eficienţa este ridicată, au nevoie de un spaţiu mic de amplasare şi aproape că este necesară păstrarea unei distanţe laterale. Puterea unui cazan de icălzire se alege i funcţie de suprafaţa apartamentului, pentru fiecare metru pătrat fiind necesară o putere de circa 10W. Astfel, o minicentrală murala de 24 kW va acoperi integral necesarul de căldura pentru orice tip de apartament de bloc construit i Rominia.
Lucrările de instalare costă 600 USD
Variantele constructive ale cazanelor sunt completate cu modelele ce recuperează şi căldura vaporilor rezultaţi i urma procesului de ardere. Astfel, randamentul cazanelor variază de la maximum 93% pentru cele cu ardere atmosferică, la 93-95%, i cazul folosirii camerelor ichise de ardere şi a suprapresiunii de alimentare, şi pină la 109% pentru cele ce utilizează şi căldura rezultată din condensarea vaporilor rezultaţi din arderea gazelor. Randamentul supraunitar, deşi pare o exagerare, este cit se poate de real. El rezultă din formula de calcul recomandată de Comunitatea Europeană, care se raportează la puterea calorică inferioară a gazului natural. Randamentul unui cazan cu condensarea vaporilor, raportat isă la puterea calorică superioară a gazului metan, este cuprins intre 95 si 99,1%. Randamentul maxim de 109% sau 99,1% (i funcţie de nivelul puterii calorice a gazului luat i calcul) se obţine i cazul temperaturilor de 50 L?C la turul si 30 L?C la returul agentului termic. in intervalul de temperatură de 60 – 40 L?C, cazanul se comportă ca unul obişnuit, cu randament de 95%, itrucit vaporii de apă nu condensează. De reţinut că acest tip de cazan nu necesită coş de fum şi poate fi instalat i orice spaţiu. Este singurul tip de cazan pentru care eliberarea autorizaţiei de instalare nu ridică probleme din punctul de vedere al siguranţei i exploatare.
Diferenţierile dintre diversele modele de microcentrale nu sunt date numai de tipurile constructive ale cazanelor. Automatizarea centralelor termice de ultima generaţie permite pornirea acestora printr-un simplu apel telefonic. Astfel poate fi comandată icălzirea vilei de la munte cu citeva ore iainte ca persoana să ajungă acolo. in funcţie de posibilităţi, acestea pot reporni automat după o oprire accidentală a gazelor, se autoprotejează la igheţ sau funcţionează după un orar prestabilit. Bineiţeles că nivelul de automatizare al instalaţiilor va fi ales i funcţie de necesităţi, şi, nu i ultimul rind, de disponibilităţi. Modalitatea de preparare a apei calde menajere, prin icălzitoare instantanee sau cu acumulare, face ca eficienţa acestora să varieze itre 82%, pentru primul caz, şi 95%, pentru cele cu acumulare.
Ideal ar fi ca o dată cu instalarea unei microcentrale termice să fie ilocuite şi vechile calorifere din apartament, cu altele cu un randament superior. Astfel, confortul termic va creşte, concomitent cu o funcţionare mai economică a centralei. Pe lingă funcţionalitate, tipurile noi de calorifere au o estetică superioară, executarea lor fiind mult mai igrijită. Materialele din care sunt confecţionate sunt, de obicei, tablă de oţel sau aluminiu, durata de viaţă depăşind i ambele cazuri 20 de ani.