CSSPP a modificat modalitatea de repartizare aleatorie a participanţilor la Pilonul II, prin eliminarea pentru doi ani a fondurilor de pensii care deţin o cotă de peste 20%, împărţirea realizându-se între celelalte fonduri, proporţional cu numărul de persoane eligibile validate în luna respectivă.

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat în 20 noiembrie propunerile de îmbunătăţire legislativă a normelor de colectare a contribuţiilor, aderarea, evidenţa şi repartizarea aleatorie în sistemul pensiilor private obligatorii (Pilonu II), reglementări ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010, se arată într-un comunicat al CSSPP.

Printre noile reglementări se numără includerea în Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat a datelor referitoare la domiciliul tuturor participanţilor aflaţi în evidenţa CNPAS, dar şi obligaţia angajatorilor să pună la dispoziţia CSSPP şi a administratorilor de fonduri din sistemul Pilonului II datele şi documentele necesare pentru identificarea participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.

În ceea ce priveşte norma privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, noile prevederi reglementează cadrul necesar soluţionării unor situaţii noi, precum obţinerea de către participant a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare totală a actului individual de aderare, cazul în care CNPAS nu comunică administratorului informaţiile referitoare la adresa de domiciliu a participanţilor repartizaţi aleatoriu, cazul în care un participant, cetăţean străin, rezident în România, dobândeşte cetăţenia română, cazuri speciale de modificare a codului numeric personal şi cazul completării necorespunzătoare a actului individual de aderare.

SURSA: Mediafax

Te-ar putea interesa și: