Comisia Europeană a publicat recent un ghid privind ‘Cele mai bune practici în legătură cu măsurile de ajutor oferite consumatorilor şi firmelor în contextul crizei Covid-19′.

Documentul respectiv reflectă rezultatul a două întâlniri la nivel înalt organizate de instituţia europeană cu reprezentanţi ai sectorului financiar şi cu organizaţii ale consumatorilor şi întreprinderilor în mai şi iunie a.c.”.

Instituţiile financiare sunt încurajate să ofere debitorilor aflaţi în dificultate din cauza crizei Covid-19 posibilitatea de a amâna plata ratelor la credite “pentru o perioadă adecvată situaţiei lor (de exemplu de la 3 până la 6 luni, dacă circumstanţele nu indică că o perioadă diferită este potrivită’)”.

Amânarea la plată trebuie să se aplice pentru credite acordate înainte de data anunţării moratoriului şi trebuie să cuprindă rambursările în contul principalului împrumutului, dobânda sau amândouă elementele (sublinierea noastră). În afară de dobânda acumulată, plata sumelor amânate nu trebuie să cuprindă orice alte costuri pentru durata amânării, cum ar fi dobânzile pentru întârziere la plată.

Totodată, consumatorii şi firmele trebuie să primească întotdeauna informaţii clare şi cuprinzătoare despre consecinţele aplicării moratoriului la plata creditelor, în special despre costurile implicate. Pentru consumatorii vulnerabili, instituţiile financiare sunt încurajate, “pe măsura capacităţii lor, să ofere cea mai mare flexibilitate posibilă pentru a permite continuarea pe termen lung a relaţiei cu debitorii şi evitarea încetării plăţilor”.

De asemenea, creditorii financiari şi birourile de credit sunt încurajate să proceseze informaţiile legate de amânările de plată într-un fel care să nu afecteze negativ ratingul de credit al consumatorilor şi firmelor. În acest sens, ei trebuie să respecte recomandările relevante emise de Autoritatea Bancară Europeană şi Comitetul Internaţional privind Raportările de Credit.

Ghidul recomandă ca instituţiile de credit şi firmele să promoveze plăţile fără numerar pentru reducerea riscurilor de sănătate. Cu toate acestea, instituţiile financiare trebuie să depună eforturi pentru a asigura disponibilitatea numerarului chiar şi în cele mai îndepărtate zone, întrucât acesta rămâne cel mai uzitat mijloc de plată pentru grupuri vulnerabile de consumatori, cum ar fi bătrânii. La rândul lor, firmele trebuie să ofere asigurarea că numerarul este acceptat în magazine.

Totodată, Ghidul recunoaşte importanţa asigurării unui flux continuu de resurse financiare pentru firme, pentru a reduce impactul crizei Covid-19. Ele trebuie alocate rapid, fără întârzieri şi proceduri administrative ce nu sunt necesare. Creditele trebuie acordate fără a aduce atingere stabilităţii financiare a instituţiilor creditoare şi obligaţiilor lor prudenţiale.

Ele nu trebuie să aibă comisioane şi rate de dobânzi excesive, ‘dincolo de ceea ce se consideră un comision sau o rată de dobânda justă, ce reflectă condiţiile de piaţă şi evaluarea riscului de credit’. În privinţa accesului la împrumuturi, accentul trebuie să se pună pe acele firme cu probleme temporare de lichiditate, dar cu bune perspective de a-şi continua activitatea.

În legatură cu sectorul asigurărilor, ghidul recomandă ca firmele din domeniu să ia în considerare diferitele implicaţii practice pe care criza Covid-19 le are pentru activitatea consumatorilor şi să demonstreze flexibilitate faţă de clienţi în privinţa îndeplinirii obligaţiilor lor contractuale. De asemenea, asigurătorii sunt încurajaţi să continue să acţioneze în cel mai bun interes al consumatorilor.

Printre altele, ghidul recomandă ca asigurătorii să proceseze şi să evalueze creanţele legitime, cât de repede posibil în actualele circumstanţe. De asemenea, aceştia sunt încurajaţi să fie deschişi la solicitările deţinătorilor de poliţe care întâmpină dificultăţi financiare din cauza pandemiei şi să amâne temporar plăţile regulate de prime, fără dobânzi şi comisioane, cât de mult le permite capacitatea lor financiară.