Obiectivul este acela de a colecta idei pentru dezvoltarea în continuare a acestui nou instrument, în special cu privire la aspecte specifice, cum ar fi domeniile prioritare pentru investiţii, legăturile cu priorităţile UE, mecanismele de punere în aplicare, tipul de sprijin, nevoile de investiţii, disfuncţionalitatea pieţei, gradul de pregătire pentru investiţii şi altele, potrivit agerpres.ro

Consolidarea cooperării interregionale

Perioada 2021-2027 va urmări consolidarea cooperării interregionale pentru inovare prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, cu un buget de aproximativ 500 de milioane de euro.

În acest context, Comisia a propus crearea unei noi iniţiative privind investiţiile interregionale pentru inovare, care să ajute actorii implicaţi în strategiile de specializare inteligentă (S3) să grupeze, să extindă şi să aducă inovarea pe piaţa europeană.

De asemenea, scopul este mobilizarea investiţiilor de tip public-privat, care ar duce la un impact sporit al bugetului disponibil. Trebuie menționat că perioada de consultare se încheie la 30 septembrie 2020.

„Încurajez cu fermitate părţile interesate de la nivel naţional, regional şi local să participe la consultarea publică pe tema viitoarei iniţiative privind investiţiile interregionale pentru inovare.

Dorim să ştim, printre altele, care sunt modalităţile optime prin care acest instrument poate oferi sprijin la diferite niveluri de guvernanţă, prin implicarea a diferite categorii de regiuni şi activarea de sinergii cu alte oportunităţi de finanţare ale UE”, a transmis comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.