Concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului nu este calculat ca vechime în muncă, potrivit proiectului Legii unice a salarizării.

Noile reglementări vor defavoriza persoanele care îşi iau concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, pentru că acea perioadă va fi scăzută din vechimea în muncă. Astfel, o persoană care va sta doi ani în concediu, în momentul revenirii la muncă, va relua vechimea avută anterior.

Părintelui venit din concediu i se aplică vechimea anterioară

Proiectul Legii salarizării unice prevede că părintelui i se acordă, la reluarea activităţii, salariul de bază la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a gradului avut anterior.

“Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate, i se acordă la reluarea activităţii salariul de bază la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a gradului sau treptei profesionale avute anterior”, se arată în proiectul de lege.

Sectorul privat nu este vizat

Revenirea la gradaţia corespunzatoare tranşei de vechime în muncă a gradului sau treptei profesionale avute anterior înseamnă o scădere a perioadei de concediu din vechime.

Întrucât această lege priveste doar sectorul bugetar, această regulă nu va fi aplicată şi în mediul privat. Astfel, aceste prevederi ar putea viza doar persoanele care lucrează la stat.

În plus, actul normativ se face referire la concediul plătit pe o perioada de şapte ani pentru îngrijirea copilului cu handicap, în condiţiile în care legislaţia actuală prevede că indemnizaţia într-un astfel de caz se acordă doar pe o perioadă de 3 ani.