"Pentru 2016, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 12,15% din consumul final brut de energie electrică, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern. Cota pentru anul viitor este mai mare decât cea pentru 2015, când a fost stabilită la nivelul de 11,9%", se arată în document. 

Potrivit comunicatului, acest nivel al cotei obligatorii pentru 2016 menţine impactul în factura consumatorului la nivelul utilizat în 2015, de circa 35 lei/MWh, netransferând costuri nejustificate în factură. 

"În cazul în care se iau în calcul şi acordurile pentru exceptare emise până la sfârşitul anului 2015 (circa 7000 GWh) şi ale anului 2016 (circa 1000 GWh, suplimentar faţă de anul 2015), impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali de energie electrică neexceptaţi (populaţie şi IMM-uri) va înregistra o creştere de la 35 lei/MWh, la circa 43 lei/MWh", se precizează în comunicatul Executivului. 

Guvernul precizează că nivelul aprobat al cotei obligatorii pentru 2016 are în vedere atingerea obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie şi a fost stabilit în baza scenariilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

"Acest obiectiv se va realiza prin limitarea vânzării de certificate verzi de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile la o valoare de circa 60% din totalul certificatelor emise", arată documentul citat. 

Măsura de revizuire anuală a cotelor obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi a fost aplicată începând cu anul 2014 şi presupune îndeplinirea obiectivelor asumate de România în cadrul Directivei 2009/28/EC privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

România trebuie să atingă, pentru anul 2020, o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de 24%.

 AGERPRES