‘Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la creşterea PIB; variaţiei stocurilor, cu o contribuţie de +1,1%, consecinţă a creşterii importante a stocurilor din economie.

O contribuţie negativă la creşterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix (-0,1%), ca urmare a reducerii volumului său cu 0,7% şi exportul net (-0,1%), consecinţă a creşterii uşor mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii (+0,09 puncte procentuale)’, se precizează în documentul citat.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2017 faţă de trimestrul I 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: industria (+1,5%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 6,7%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,4%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,3%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 15,3%; activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,1%.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru primele trei luni ale acestui an a fost de 159,66 miliarde de lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 5,7% faţă de trimestrul I 2016.

Pe serie ajustată sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 199,89 miliarde de lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2016 şi cu 5,6% faţă de trimestrul I 2016.

Instituţiile financiare internaţionale estimează un avans cuprins între 4,2% şi 4,4% pentru economia românească în acest an. Astfel, în raportul privind Perspectivele Economiei Globale, Banca Mondială a revizuit în creştere la 4,4% prognoza de creştere economică în acest an, faţă de o expansiune de 3,7% previzionată în ianuarie. De asemenea, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în urcare, de la 3,8% până la 4,2%, estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an, potrivit celui mai nou raport ‘World Economic Outlook’, publicat în aprilie. În previziunile economice de primăvară, publicate în luna mai a acestui an, Comisia Europeană a indicat că economia românească ar urma să înregistreze un avans de 4,3% în 2017, sub estimările cuprinse în previziunile din iarnă care indicau o creştere a PIB de 4,4%.

La Bucureşti, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a estimat în ‘Prognoza pe termen mediu 2017 – 2020 – varianta de primavară 2017’, că anul acesta România va înregistra o creştere economică de 5,2%. AGERPRES