Potrivit unui comunicat INS referitor la situaţia utilităţilor publice de interes local, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2010 la 1.024.239.000 mc, cu 40.619.000 mc mai puţin decât în anul 2009. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 689,39 milioane metri cubi, reprezentând 67,3% din total. Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 86,7 %, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem ‘pauşal’.

La 31 decembrie 2010, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 63.094,9 km, cu 2.638,5 km mai mare faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2009.

Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2010, a fost de 219.77,5 km, din care 18.890,4 km în municipii şi oraşe. Evacuarea apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare s-a desfăşurat în 309 municipii şi oraşe şi 489 comune.

Comparativ cu anul 2009, în 2010, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1.024,2 km (respectiv cu 522,9 km în mediul urban şi cu 501,3 km în mediul rural).

Anul trecut, 9.354.902 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 43,7% din populaţia României, cu 103.075 persoane mai mult decât în anul 2009.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare, a fost de 6.582.104 persoane, reprezentând 30,7% din populaţia ţării.

La sfârşitul anului 2010, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 34.725,7 km, din care 20.493,1 km în municipii şi oraşe. Anul trecut, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1.387,3 km, din care în municipii şi oraşe cu 768,6 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2010 a fost de 9,639 miliarde mc, cu 134,3 milioane mc mai puţin faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite, 2,8226 miliarde mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 29,3 % faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.

În cursul anului 2010, s-au distribuit gaze naturale în 866 localităţi, din care 239 municipii şi oraşe. Din volumul total al gazelor distribuite, 92,5 % au fost consumate în mediul urban.

Energia termică distribuită în anul 2010, a fost de 12.801.073 Gcal, cu 519.377 Gcal mai puţin faţă de anul 2009, din care pentru populaţie 11.003.756 Gcal, cu 482.891 Gcal mai puţin faţă de anul 2009.

Energia termică a fost distribuită în 106 localităţi din România, respectiv în 94 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2009, nu s-a mai distribuit energie termică în şapte oraşe.

La sfârşitul anului 2010, lungimea totală a străzilor din localităţile urbane ale României însuma 27.005 km, străzile modernizate (în lungime de 16.911 km) reprezentând 62,6% din total.

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2010, de 22.005 ha, revenind pe un locuitor în medie 18,7 mp suprafaţă spaţii verzi.

La sfârşitul anului 2010, suprafaţa intravilană înregistra 424.626 ha, cu 14.728 ha mai mult faţă de anul 2009.

SURSA: Agerpres