Potrivit unui comunicat al ASF, în aceeaşi şedinţă, a fost avizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OU 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii privind piaţa de capital. Potrivit ASF, proiectul de lege va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi va putea fi consultat pe website-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat propunerea Consiliului Fondului de Garantare a Asiguraţilor de încadrare a lui Nicolae Eugen Crişan pe unul dintre posturile de director general adjunct, în urma concursului organizat în luna noiembrie 2015 pentru această poziţie. ”Pentru postul de director general (deţinut acum cu delegaţie de domnul Nicolae Crişan) urmează să se deruleze, de asemenea, un proces de recrutare şi selecţie”, se menţionează în comunicat.

În cadrul şedinţei au mai fost aprobate câteva proiecte care vor fi publicate pe site-ul autorităţii pentru consultare publică, respectiv: regulamentul privind aprobarea membrilor organului de conducere şi a personalului cu funcţii cheie din cadrul entităţilor reglementate de ASF, norma privind reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de Garantare a Asiguraţilor, precum şi norma pentru prelungirea termenului privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

Totodată, au fost aprobate strategia anuală privind resursele financiare şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, în forma avizată de consiliul de administraţie al acestei instituţii. Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.