Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum şi pentru a reacţiona prompt şi eficient în cazul apariţiei unor astfel de accidente la instalaţiile offshore de extracţie de petrol sau gaze. Directiva prevede şi că, la acordarea autorizaţiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanţate şi că dispun de expertiza tehnica necesară. În plus, trebuie puse la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la modul în care companiile şi statele membre ale UE menţin instalaţiile în condiţii de siguranţă, iar companiile ar trebui să fie pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate şi habitatelor naturale.

Directiva trebuia să fie transpusă în legislaţia naţională până la data de 19 iulie 2015. Comisia a trimis, vineri, avize motivate Germaniei şi României, prin care le solicita să respecte normele UE. În cazul în care cele două state nu îşi îndeplinesc această obligaţie în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită aceste state membre în faţa Curţii de Justiţie a UE.

În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru netranspunerea Directivei privind siguranţa activităţilor offshore în cazul a 15 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania şi Regatul Unit). AGERPRES