Modificările care țin de domeniul vamal și care se vor aplica începând cu 1 mai 2016 sunt de fapt introduse printr-un pachet legislativ constând din Codul Vamal al Uniunii, precum și alte două acte normative. Astfel, în conformitate cu modificările aduse tipurilor de acte juridice ale Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona, Codul vamal al Uniunii stabilește doar orientarea generală (politică) și obiectivele urmărite în domeniul vamal, acesta urmând a fi completat, la nivel tehnic, de un Act delegat (potrivit competențelor Comisiei, stabilite prin Codul vamal al Uniunii), iar la nivel de norme de aplicare, de un Act de punere în aplicare (menit, în principal, să asigure o punere în aplicare uniformă la nivelul Uniunii). Actul Delegat a fost deja elaborat de către Comisie și proiectul acestuia a fost transmis către Parlamentul European. El a fost, de altfel, discutat recent de către acesta. Proiectul Actului de punere în aplicare a fost și el elaborat de Comisie, astfel încât este preconizat ca publicarea acestor acte normative în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene să aibă loc până la finalul acestui an, făcând astfel posibilă intrarea în vigoare a întregului pachet legislativ în materie vamală și intrarea efectivă și totală în aplicare a Codului Vamal al Uniunii.

În consecință, toate premisele aplicării efective a Codului Vamal al Uniunii de la 1 mai 2016 sunt create, astfel încât “șansele” unei amânări sunt practic nule, spre dezamăgirea celor care sperau într-o repetare a situației din anii trecuți, când Codul Vamal Modernizat a fost abrogat și înlocuit de Codul Vamal al Uniunii înainte de intrarea sa deplină și efectivă în aplicare.

Ce a rămas de lămurit?

Având în vedere importanța cunoașterii modificărilor care vor interveni începând cu 1 ianuarie 2016 în domeniul vamal, acest articol se constituie doar ca primul dintr-o serie prin care ne propunem să prezentăm principalele modificări, măsurile tranzitorii aplicabile la 1 mai 2016, impactul acestor modificări asupra companiilor care efectuează operațiuni de import/export atât pe termen imediat sau scurt (1 mai 2016 și perioada până la mijlocul anului 2017), cât și pe termen mediu sau lung (până la sfârșitul anului 2020), legate de aplicarea noii legislații vamale. În cadrul acestui articol introductiv, ne limităm la a preciza faptul că, din păcate, codurile la care se face trimitere nu au fost aproape în niciun fel corelate unele cu altele. De exemplu, în noul Cod fiscal, mai exact, în Titlurile VII si VIII, este păstrată și utilizată și definită în continuare noțiunea de proceduri sau regimuri vamale suspensive, deși această noțiune va dispărea începând cu 1 mai 2016, nemaifiind preluată de Codul Vamal al Uniunii. Regimurile vamale suspensive sunt înlocuite de regimurile vamale speciale, dar care au altă sferă de cuprindere. În aceste condiții, este cu totul neclar cum vor mai funcționa accizele și TVA la importurile de bunuri care nu vor fi puse în liberă circulație ci vor fi plasate, începând cu 1 mai 2016, sub (unele dintre) aceste regimuri vamale speciale.

În loc de concluzie, în finalul acestui prim articol furnizăm doar un răspuns general, dar format din trei componente la întrebările din titlu: 1) da, Codul Vamal al Uniunii se va aplica de la 1 mai 2016; 2) da, Codul Vamal al Uniunii se va aplica direct și în România pentru că toate actele din pachetul legislativ la care ne-am referit mai sus sunt regulamente comunitare, care sunt direct aplicabile în statele membre ale Uniunii; 3) da, intrarea în aplicare a Codului Vamal al Uniunii mă afectează pe mine, persoană fizică sau juridică, stabilită sau nu în Uniune, așa cum vom vedea în următoarele articole, care efectuează operațiuni vamale de import sau de export.

Valentin Durigu, Director, Taxe Indirecte, KPMG Tax SRL