Soldul final al ISD este în creștere cu 7,2% față de 31 decembrie 2011, atunci când acest indicator era de 55,139 miliarde de euro. Potrivit datelor communicate astăzi de BNR, soldul final la 31 decembrie 2012 se afla la 59,126 miliarde de eu
În ceea ce privește fluxul net al investițiilor străine, anul trecut acest indicator a fost în creștere cu 17,7%, de la 1,81 miliarde de euro la 2,138 miliarde de euro.

"Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (60,6%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (7,8%), regiunea VEST (7,6%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2%), şi regiunea SUD-EST (5,5%)", se menționează în sursa citată.
Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 59 126 100,0
BUCUREŞTI-ILFOV 35 859 60,6
CENTRU 4 625 7,8
VEST 4 510 7,6
SUD-MUNTENIA 4 230 7,2
SUD-EST 3 253 5,5
NORD-VEST 2 814 4,8
SUD-VEST-OLTENIA 2 068 3,5
NORD-EST 1 767 3,0

Repartizarea ISD pe țări de origine
Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2012 sunt: Olanda (22,4% din soldul ISD la sfârşitul anului 2012), Austria (18,5 %), Germania (11%) și Franţa (8,9%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

 

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

59 126

100,0

Olanda

13 229

22,4

Austria

10 920

18,5

Germania

6 499

11,0

Franţa

5 272

8,9

Italia

2 930

5,0

Cipru

2 687

4,5

Grecia

2 529

4,3

Elveţia

2 194

3,7

Statele Unite ale Americii

1 809

3,1

Luxemburg

1 368

2,3

Spania

1 091

1,8

Belgia 

1 069

1,8

Cehia

1 025

1,7

Marea Britanie

976

1,7

Ungaria

963 

1,6

Alte ţări *

4 565

7,7

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro
"Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România", se precizează în sursa citată.Știre în curs de actualizare