Legea din România prevede că înmatricularea unui autoturism trebuie realizată în termen de 30 de zile de la data achiziționării, altfel șoferul nu are voie să circule pe drumurile publice. Iată lista completă a actelor necesare pentru înmatricularea unei mașini noi sau second-hand.

Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism nou

Procedura de înmatriculare auto presupune depunerea actelor necesare exclusiv de către proprietarul vehiculului. În situația în care acesta nu poate realiza personal acest demers, el poate desemna o altă persoană să îl reprezinte prin intermediul unei procuri notariale. Costul certificatului de înmatriculare este de 49 de lei, la care se adaugă taxa pentru plăcuțele de înmatriculare.

 • cererea de înmatriculare a autoturismului;
 • fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare / talonul auto şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia);
 • dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei;
 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
 • copia după contractul de asigurare RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 • chitanță pentru achitarea taxei pentru plăcuţele cu numărul de înmatriculare: 40 lei pentru număr la rând – 20 lei/placă, respectiv 45 lei suplimentar pentru număr preferenţial. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar;
 • acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare;
 • în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie.

Ce acte trebuie pentru autoturismele second-hand cumpărate din România

În cazul în care este vorba despre un autoturism second-hand cumpărat din România, înmatricularea este relativ simplă. Asta pentru că se face doar transcrierea pe numele noului proprietar.

 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 • plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.

Pentru procedura de transcriere a mașinilor second-hand, este necesar un contract de înstrăinare-dobândire semnat și vizat de ANAF, eliminându-se astfel necesitatea fișei de înmatriculare.