Reprezentanții CEDO susțin că detașarea acestor juriști este în interesul statului român deoarece, pe de o parte, ar contribui la reducerea numărului cererilor adresate Curţii împotriva statului român (în special a celor inadmisibile) și, pe de altă parte, pentru a utiliza detașarea beneficiind de stagiul de  formare profesională a juriştilor în domeniul dreptului omului, experienţa acumulată fiind ulterior de folos în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiilor naţionale.
Juriștii interesați se pot înscrie, transmiţând Institutului Naţional al Magistraturii, până la data de 05 septembrie 2011, cv-ul, o scrisoare de intenție și documentele din care să reiasă îndeplinirea fiecărui criteriu de selecţie. CEDO va realiza selecția finală a celor ce urmează să fie detașați la Strasbourg.