„Astăzi, la sediul MFE și în format videoconferință, au avut loc a opta și a noua dezbatere, cele care închid seria consultărilor publice referitoare la arhitectura instituțională și programele operațională a viitoarelor programe operaționale. Peste 100 de persoane au participat la consultarea privind Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) și mai mult de 50 de persoane la Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ).

Dl. Adrian Mariciuc, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a prezentat cele două proiecte, cu accent asupra obiectivelor lor, alocărilor financiare și a răspuns întrebărilor participanților, precizând că observațiile vor fi analizate și, în măsura în care cadrul general va permite, acestea se vor regăsi în drafturile programelor operaționale ce vor fi transmise Comisiei Europene.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă se încadrează în Obiectivul de Politică 2 (OP 2), ce are o alocare de aproximativ 8,2 miliarde euro (7,135 miliarde euro din FEDR + 1,087 miliarde euro din FC). PODD va avea o alocare de 4,62 miliarde euro (3,05 miliarde euro – FEDR, 837 milioane euro – FC și 692 milioane euro – Bugetul de stat)”, conform unui comunicat.

Cu patru axe prioritare, PODD se va concentra pe

  • Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare – 470 milioane euro (400 milioane fonduri europene + 70 milioane Bugetul de stat);
  • Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară – 3,491 miliarde euro (2,967 miliarde euro fonduri europene + 523 milioane euro Bugetul de stat);
  • Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remedierea siturilor contaminate – 194 milioane euro (165 milioane euro fonduri europene + 29 milioane euro Bugetul de stat);
  • Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – 458 milioane euro (390 milioane euro fonduri europene + 68 milioane euro Bugetul de Stat).

„Principalele domenii care urmează să fie finanțate prin PODD sunt eficiența energetică, apa și apa uzată, managementul deșeurilor, biodiversitatea, calitatea aerului, managementul riscurilor.

Programul Operațional Tranziție Justă va avea o alocare de 2,030 miliarde euro (766 milioane euro din Fondul de Tranziție Justă, 1 miliard euro din Next Generation EU și 265 milioane euro din Bugetul de stat).

POTJ reprezintă o noutate, tipurile de finanțări pe care le prevede neavând corespondență în celelalte două perioade de programare – 2007-2013, respectiv 2014-2020.  Acesta va sprijini investițiile în teritoriile afectate de efectele negative ale tranziției, cu accent pe regiunile carbonifere, dar și pe alte regiuni intens industrializate. POTJ este un program care pune accent pe nivelul local, de aceea șase județe vor primi finanțare prin intermediul acestuia: Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj și Mureș”, este scris în comunicatul de presă.

Acest program operațional se va concentra pe următoarele axe prioritare

  • O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării – facilitarea creării unor de incubatoare de afaceri, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovare, transfer de tehnologii avansate, investiții productive în IMM-uri, digitalizare;
  • O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse – tehnologii pentru energie verde, parcuri fotovoltaice, ferme eoliene, creșterea eficienței energetice;
  • O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare – regenerare și decontaminare, restaurare și conversie, scheme de gestionare a deșeurilor, reciclare;
  • O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă – perfecționarea lucrătorilor, calificare și recalificare în sectoarele verzi ale economiei, Pension Bridging, incluziune activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.