Judecătorii au constatat neconstituţionalitatea propunerii de eliminare din Constituție a prezumției caracterului licit al dobândirii averii. CCR consideră că prezumția constituie o garanție a dreptului de proprietate al persoanei și eliminarea ei ar însemna că deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități continue, întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicita a acestuia, sarcina probei nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului.
Parlamentul, tradițional bicameral
De asemenea, în motivarea Curții se arată că, în mod tradiţional, Parlamentul României a avut o structură bicamerală, care minimizează riscul dominaţiei majorităţii, favorizând dialogul între majorităţile din cele două Camere, precum şi între grupurile parlamentare.
Avantajele pe care structura bicamerală a forului legiuitor le prezintă sunt evidente. Astfel, se evită concentrarea puterii în Parlament, întrucât Camerele acestuia se vor împiedica reciproc să devină suport al unui regim autoritar.