Crin Antonescu rămâne preşedinte interimar până la luarea unei decizii a Curţii Constituţionale.
Conform procedurilor, CCR trebuia să se pronunţe, cu o majoritate de două treimi, asupra valabilităţii referendumului, judecătorii constituţionali luând în discuţie şi eventualele contestaţii. Înainte de publicarea deciziei Curţii în Monitorul Oficial, aceasta este prezentată Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună. Legislativul urmează să ia act de decizia Curţii, iar, în cazul în care ar adopta o hotărâre, aceasta poate fi supusă controlului constituţional.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Valeriu Zgonea şi Petru Filip, au cerut Curţii Constituţionale printr-o sesizare  să constate valabilitatea rezultatelor referendumului şi, pe cale de consecinţă, demiterea lui Traian Băsescu în urma votului din 29 iulie.Cei doi au prezentat, în favoarea solicitării lor, o serie de argumente şi au cerut CCR să solicite alte date de la instituţiile statului cu privire la numărul populaţiei României.

 ”La data declanşării procedurii prezentului referendum erau în vigoare prevederile Legii 3/2000, aşa cum a fost modificată de OUG nr. 41/2012. În consecinţă, prin derogare de la prevederile art. 5, alin. (2), care condiţionează valabilitatea referendumului de participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, demiterea preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum”, se arată în sesizarea către CCR.
Un alt argument invocat pentru validarea referendumului este acela că numărul persoanelor cu drept de vot este de 16.548.225 dacă se ia în considerare totalul populaţiei menţionat de INS sau 16.715.458 dacă se ia în considerare totalul populaţiei menţionat de CNAS, prin urmare cvorumul pentru validarea referendumului a fost întrunit.