Un comunicat de presă publicat ieri pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că de la 1 septembrie punctul de pensie va fi majorat de la 1.265 de lei la 1.442 de lei.

”Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, conduce la următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020:

1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, așa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie crește de la 1.265 lei la 1.442 lei.”, se arată în document.

Indemnizația socială crește și ea

Același document notează că indemnizația socială pentru pensionari va fi majorată de la 704 lei la 800 de lei.

”2. Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, crește de la 704 lei la 800 lei.”, este notat în document.

Se dau 1.154 de lei pentru aceste persoane

Documentul menționat anterior prevede majorarea indemnizației de însoților. În prezent aceasta este de 1.012 lei iar de la 1 septembrie va fi de 1.154 de lei.

”3. Potrivit dispozițiilor art. 77 alin. (2)  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și crește de la 1.012 lei la 1.154 lei.”, se arată în document.

Despre indemnizația pensionarilor

Documentul abordează și tema indemnizației pentru pensionarii sistemului public, cei care sunt membrii unor uniuni de creație. Potrivit documentului, indemnizația lor se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului.

”4. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

De reţinut: indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare se menține la 1,41 pentru anul 2020, așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.”, se arată în documentul publicat pe site-ul Casei de Pensii.