Este vorba despre deja celebrul "card Kogălniceanu" prin care se acordă pentru 12.000 de IMM-uril garanţii de stat pentru creditele contractate de la bănci, precum şi subvenţionarea guvernamentală a dobânzilor.
După aproape un an de când a fost luată în discuție ideea unui parlamentar UDMR de constituire a acestei forme de susținere a IMM-urilor, autoritățile au reușit să elaboreze o Ordonanță de Urgență care să stabilească principiile și condițiile de acordare a garanțiilor guvernamentale.
"Ţinând seama de puternicul impact pe care îl are, în contextul actual, promovarea programului de sprijin pentru acordarea unei linii de credit, garantată parţial de stat şi cu dobândă parţial subvenţionată, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen scurt în vederea desfăşurării activităţii de bază, s-a considerat oportună promovarea acestei iniţiative prin elaborarea prezentului proiect de OUG", se arată în Nota de fundamentare a actului normativ.
În cadrul prezentului proiect de act normativ se instituie o schemă de garantare în baza căreia Fondul de Garantare pentru IMM garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi obţinute de IMM-uri. Astfel, în vederea sprijinirii IMM să acceseze credite garantate de stat, sunt prevăzute o serie de facilităţi de garantare şi de subvenţionare parţială a dobânzilor pentru creditele acordate IMM-urilor de către instituţiile de credit, precum şi un număr de obligaţii specifice pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de aceste facilităţi.
Garanția statului, maximum 80% din valoarea creditului
Programul este elaborat cu respectarea prevederilor UE privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor și respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat.
Astfel, potrivit proiectului, facilitatea de microcreditare garantată parțial de stat şi cu dobândă parțial subvenţionată constă în garanţii parţiale în numele şi în contul statului acordate de Fond pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili. Garanţia parţială acoperă maximum 80% din valoarea creditului solicitat, exclusiv dobânzi, comisioane datorate de beneficiar instituției de credit, în limita sumei maxime de 100.000 lei. Subvenţia acordată va fi în cuantum de maximum 50% din dobânda pentru creditele în lei de maxim 125.000 lei/an/beneficiar.
Perioada de rambursare a creditelor cu garanţie de stat şi cu dobândă subvenţionată este de maximum un an de la data acordării. IMM-urile vor plăti lunar 50% din dobânda aferentă creditului, urmând ca în baza convenţiei de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră, Agenția să vireze lunar instituţiei de credit partenere diferenţa de 50% din dobânda aferentă creditului contractat de către IMM.
Astfel, potrivit Notei de fundamentare, vor beneficia de acest card 12.000 de IMM-uri, valoarea creditului va fi de 125.000 lei, creditul având o dobândă de 9,5% și o dobândă subvenționată de 4,75%.
Bugetul total al subvenţiei acordate în cadrul Programului pe perioada de implementare 2011-2013, este 165 milioane lei. Defalcarea acestuia pe ani se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
De ce carte de credit Kogălniceanu?
Deşi propus de un UDMR-ist, cardul poartă numele unui mare politician român. Motivaţia iniţiatorului constă în faptul că perioada guvernării Mihail Kogălniceanu (1863-1865) a fost cea mai însemnată din punctul de vedere al reformelor adoptate în România, reforme care au pus, în fapt, bazele statului român modern.
De numele său au fost legate, de altfel, Legea secularizării averilor mănăstireşti (1863), Legea agrară (1864), Legea învăţământului (1864), introducerea Codului civil şi a Codului penal, constituirea Curţii de Conturi, înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, adoptarea Statutului Dezvoltator al Convenţiei de la Paris (document cu rol de lege fundamentală a Principatelor Unite în perioada 1864-1866).