Conform ASF, ponderea capitalizării bursiere a companiilor locale în PIB a fost de 12,2%, în perioada analizată, nivel aproape similar cu cel consemnat în anul 2013.

În 2014, valoarea totală a tranzacţiilor derulate la BVB (pe toate segmentele de piaţă şi pentru toate instrumentele) a fost de 14,41 miliarde de lei, în creştere cu 6,56% faţă de anul 2013, când aceasta a atins pragul de 13,52 miliarde de lei.

ASF mai menţionează că anul trecut, economia românească a înregistrat o creştere de 2,9%, menţinându-se între primele 7 state europene din punctul de vedere al dinamicii Produsului Intern Brut (PIB), acest context macroeconomic favorabil având o influenţă pozitivă asupra evoluţiei pieţei de capital din România.

Indicele BET, care include evoluţia acţiunilor primelor 10 cele mai lichide companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a consemnat în 2014 o creştere de peste 9% faţă de finalul anului precedent, ceea ce constituie o performanţă bună comparativ cu dinamica altor indici bursieri din regiune. De asemenea, volatilitatea bursei româneşti a fost mai redusă faţă de cea a pieţelor de acţiuni din ţările învecinate, mai ales pe parcursul trimestrului IV şi în special în luna decembrie, când multe pieţe europene au consemnat un recul important, pe fondul scăderii preţului petrolului, a descreşterii indicelui producţiei industriale şi a prognozelor reduse de creştere pentru ţările din zona euro.           

Valoarea totală a tranzacţiilor derulate, anul trecut, la S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. (Sibex) a fost de 5,35 miliarde de lei, în scădere cu 1,72% faţă anul precedent, dintre instrumentele disponibile la tranzacţionare pe această piaţă, contractele futures având ponderea cea mai importantă (99,86%). Cea mai mare parte dintre contractele futures tranzacţionate au avut ca suport indicele DJIA. Pe parcursul anului 2014, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate la Sibex a fost de circa 7,17 milioane lei, majoritatea fiind realizate în a doua jumătate a anului, în vreme ce tranzacţiile cu opţiuni au fost nesemnificative ca valoare.

Activele totale ale organismelor de plasament colectiv însumau, la 31 decembrie 2014, valoarea de 39,44 miliarde de lei, în creştere cu circa 10% faţă de sfârşitul anului 2013, când acestea atingeau valoarea de 35,81 miliarde de lei.

 

La data de 31 decembrie 2014, funcţionau 21 de societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), 70 de fonduri deschise de investiţii (FDI), 32 de fonduri închise de investiţii (FII), 5 societăţi de investiţii financiare (SIF), Fondul Proprietatea şi 8 depozitari.

Potrivit ASF, din perspectiva structurii portofoliilor investiţionale, FDI au fost orientate preponderent către instrumentele cu venit fix, în vreme ce SIF, FP şi FII au avut o orientare dominantă către plasamentele în acţiuni.

Orientarea diferitelor categorii de organisme de plasamente colectiv către un anumit tip de strategie investiţională este justificată de caracterul închis sau deschis al fiecărui tip de OPC, precum şi de apetitul la risc al investitorilor acestora.

Pe ansamblul pieţei, structura consolidată a plasamentelor tuturor organismelor de plasamente colectiv arată o alocare echilibrată între investiţiile în acţiuni (circa 19,5 miliarde lei) şi instrumente cu venit fix/ instrumente ale pieţei monetare (circa 19 miliarde lei).

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. Înfiinţată în 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.

AGERPRES