Pentru 15 angajatori la care au fost depistate mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă, anterior începerii activităţii, au fost înaintate propuneri de cercetare penală. Dintre aceştia la un angajator din judeţul Arad au fost depistate 33 de persoane fără contracte, iar la un altul din judeţul Braşov a fost vorba de 11 persoane.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 2,473 milioane lei, iar cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de muncă, au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, nerespectarea duratei timpului de lucru, neacordarea concediilor de odihnă, neînmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, în special a celor referitoare la REVISAL.

La nivel naţional au fost controlaţi 1.081 de angajatori cărora le corespund 42.106 salariaţi. S-au constatat 1.666 deficienţe şi s-au dispus 1.729 de măsuri obligatorii cu termene concrete de realizare. Inspectorii de muncă vor urmări îndeplinirea acestora la termenele stabilite.

Inspecţia Muncii a declanşat, la jumătatea lunii trecute, o campanie naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, primii controlaţi fiind angajatorii din construcţii. AGERPRES