Instalarea ETCS de-a lungul principalelor coridoare de marfă și al celor de mare viteză va spori în mod substanțial competitivitatea căilor ferate europene. Pe coridorul Rotterdam-Genova, de exemplu, volumul de mărfuri transportate ar putea fi dublat până în 2020, ceea ce ar fi echivalent cu intensificarea traficului rutier de-a lungul acestui traseu cu încă un vehicul greu de transport de mărfuri la fiecare 37 de secunde.
Conceptul ETCS este simplu: informațiile sunt transmise de la sol către tren, unde un computer de bord le utilizează pentru a calcula viteza maximă autorizată și reduce, apoi, automat viteza de deplasare a trenului, dacă acest lucru este necesar. ETCS face parte din Sistemul european de management al traficului feroviar (European Rail Traffic Management System – ERTMS).
În prezent, în Europa funcționează peste 20 de sisteme de semnalizare diferite, a căror incompatibilitate reprezintă o barieră tehnică majoră pentru traficul internațional. În momentul de față, pe continent, peste 4 000 km de linie sunt echipați cu ETCS. Mai mult, s-au semnat deja contracte pentru echiparea a peste 4 000 de kilometri suplimentari, ceea ce indică faptul că lungimea liniilor echipate cu ETCS va crește cu peste 100 % în următorii doi sau trei ani; se preconizează, de asemenea, că ritmul echipării va crește și mai mult în următorii ani.
De exemplu, instalarea unui nou sistem național de siguranță la una dintre locomotivele care au fost deja autorizate în mai multe țări și obținerea din nou a tuturor autorizațiilor de siguranță poate costa peste 2 milioane de euro și poate dura mai mult de doi ani. ETCS va elimina aceste costuri.
 
ETCS își va demonstra, însă, utilitatea doar dacă produsele sunt pe deplin compatibile și conforme cu specificațiile europene. Decizia adoptată astăzi consolidează cerințele privind testarea, în special cele care prevăd testarea produselor de bord în laboratoare acreditate.