Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, din suma totală, 71 de milioane de lei vor acoperi subvenţiile pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi sunt dedicaţi plăţii compensaţiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători conform art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

'În bugetul Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în fiecare an credite bugetare pentru susţinerea transportului de călători pe calea ferată, definit ca serviciu public finanţat potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 cu modificările şi completările ulterioare. În fiecare an, prin hotărâri ale Guvernului, sunt aprobate contractele şi actele adiţionale privind serviciul public de transport, încheiate între Ministerul Transporturilor şi operatorii feroviari de călători, prin care se recunoaşte nivelul veniturilor, cheltuielilor şi subvenţiei necesare realizării serviciului public', se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

'Subvenţia alocată Ministerului Transporturilor, prin Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, nu a fost dimensionată la nivelul compensaţiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători stabilite la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare necesarului, fapt ce a condus la înregistrarea de arierate la plata TUI-ului şi a reparaţiilor la materialul rulant', explică autorii proiectului.

În ceea ce priveşte restul de 75 de milioane de lei, din totalul de 146 milioane de lei, banii sunt alocaţi pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la operatorii economici din domeniul feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, potrivit proiectului.

'Operatorii economici din domeniul feroviar de sub autoritatea Ministerului Transporturilor au fost incluşi în lista societăţilor monitorizate de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, unul dintre obiectivele stabilite prin Memorandumul Tehnic de Înţelegere dintre Guvernul Român fiind reducerea arieratelor. Prin urmare, în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor stabilite cu instituţiile financiare internaţionale, este necesară echilibrarea economico-financiară acestora pentru desfăşurarea activităţii, fiind necesar în acest sens majorarea contribuţiei statului la capitalul social al acestora', se arată în nota de fundamentare.

SURSA: Agerpres