Pe viitor, politicile macroeconomice prudente și reformele structurale accelerate vor juca un rol foarte important pentru garantarea unor performanțe economice remarcabile și întărirea încrederii pieţelor.
După doi ani de creștere negativă, în 2011 se preconizează o creștere a PIB-ului real de aproximativ 1,5-2%, depășind previziunile anterioare. Pentru 2012 se prevede o creștere lentă de 1¾-2¼%. Inflația a scăzut brusc în această vară – datorită reducerii prețurilor la alimente și creșterii TVA-ului de anul trecut – atingând ținta de inflație a BNR de 3.0% ±1 punct procentual. Se estimează că deficitul de cont curent va rămâne sub 5% din PIB atât în 2011, cât și în 2012.
Deteriorarea continuă a calității activelor și creșterea provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi afectează în continuare profitabilitatea sectorului bancar. În ciuda tensiunilor existente pe piața financiară mondială și degradării calității activelor interne, sectorul bancar a fost rezistent din punctul de vedere al capitalizării acestuia, care a rămas la un nivel corespunzător (13,4%).
Evoluția finanțelor publice până la sfârșitul lunii septembrie reflectă atingerea țintei de deficit de trezorerie de 4,4 % din PIB în 2011. Pentru 2012, în baza creșterii de 2,1%, autoritățile române au stabilit drept obiectiv atingerea unui deficit de trezorerie de 1,9% din PIB, ceea ce ar face posibilă respectarea unei ținte de deficit ESA sub 3% în 2012, cu o marjă confortabilă.

Autoritățile române pun în aplicare reformele structurale în special în sectorul energetic și în cel al transporturilor, precum și pentru restructurarea companiilor deținute de stat. În această toamnă, pentru a îmbunătăți absorbția fondurilor, România a desemnat special un ministru pentru coordonarea fondurilor europene.

Te-ar putea interesa și: