În 2010, au fost puse în circulaţie, prin intermediul plăţilor către instituţiile de credit/Trezoreria Statului, 1,029 miliarde de bancnote, cu 27 la sută mai mult decât în anul 2009, şi 313 milioane de monede, cu circa doi la sută mai puţin decât în anul precedent. Bancnotele şi monedele utilizate în plăţi au însumat 31,47 miliarde de lei, valoare cu şase la sută mai mare faţă de cea aferentă anului 2009.

"La BNR s-au întors, prin intermediul încasărilor de la instituţiile de credit/Trezoreria Statului, 982 de milioane de bancnote, cu 15 la sută mai multe decât în anul 2009, dar cu cinci la sută mai puţine decât cele puse în circulaţie în anul 2010, diferenţa rămânând în sfera circulaţiei. La Banca Centrală au revenit 49 de milioane de monede, cu nouă la sută mai multe decât în anul 2009, dar reprezentând numai 16 la sută din numărul de monede eliberate în plăţi. Încasările BNR din depunerile instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, în sumă de 29,07 miliarde lei, au fost cu şapte la sută mai mici decât cele din anul 2009", menţionează raportul.

Conform acestuia, anul trecut, BNR a satisfăcut integral cererea mare de monedă manifestată în mod constant odată cu schimbarea emisiunii monetare, asigurând, fără sincope, necesarul tuturor utilizatorilor de numerar, atât cantitativ, cât şi din punct de vedere al structurii pe cupiuri.
"De altfel, în cursul anului 2010, la Banca Centrală nu s-a înregistrat niciun semnal cu privire la insuficienţa cantităţii de monedă existentă în circulaţie sau la lipsa vreunei cupiuri necesare efectuării plăţilor pe diverse segmente ale pieţei", se spune în document.
SURSA: Agerpres