Proiectul îşi propune valorificarea resurselor naturale în scop turistic prin asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos gorjean, amenajarea a nouă posturi salvamont prin construirea a şase clădiri (Polovragi, Baia de Fier, Runcu, Padeş, Schela) şi reabilitarea a trei clădiri existente (Tismana, Bumbeşti –Jiu, Stăneşti), precum şi dotarea celor nouă posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării condiţiilor optime de salvare în arie montană.
Grupul ţintă vizat este reprezentat de turiştii practicanţi de sporturi de iarnă şi turism montan, turiştii aflaţi în dificultate, rătăciţi, bolnavi, dispăruţi sau accidentaţi în zona montană, care vor dispune de o activitate preventivă şi salvare eficientă, administraţiile publice locale partenere în cadrul proiectului, proprietarii de structuri de primire turistică/agrement turistic, operatori în turism şi alte entităţi cu activităţi turistice, potenţiali investitori.
Valoarea toală a proiectului, care se va derula pe parcursul a 19 luni, este de 9, 2 milioane lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 7,1 milioane lei.