În timp ce veniturile operaţionale ale băncii din primul trimestru au scăzut cu 1% faţă de anul trecut, până la 379,4 milioane lei, cheltuielile operaţionale au avansat cu 5%, până la 177,6 milioane lei. Astfel, profitul operaţional al Băncii Transilvania s-a comprimat cu 7%, până la 201,8 milioane lei.

Pe de altă parte, cheltuielile băncii cu provizioanele în primele trei luni din 2011 s-a redus consistent faţă de aceeaşi perioadă din 2010, cu 16% (30 milioane lei), până la 160,6 milioane lei. Graţie scăderii costului cu provizioanele, profitul brut a urcat cu 63%, până la 41,3 milioane lei, iar profitul net a crescut cu 98%, la 31,8 milioane lei.

“Am obţinut în primele trei luni ale acestui an rezultate promiţătoare, care ne îndreptăţesc să continuăm strategia de dezvoltare sănătoasă a afacerii şi să avem focus pe profitabilitate şi pe creşterea cotei de piaţă a băncii. Am realizat un profit net cu 98% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care am abordat piaţa cu produse noi, inovatoare, şi ne-am menţinut indicatorii de solvabilitate şi lichiditate la niveluri corespunzătoare”, a declarat Robert Rekkers, directorul general al Băncii Transilvania.

Activele totale ale băncii au crescut cu 2% faţă de sfârşitul lui 2010, până la 22,04 miliarde lei (4,87 miliarde euro).

Portofoliul de credite s-a situat uşor peste nivelul din decembrie 2010, ajungând la 13,43 miliarde lei. Creditele acordate companiilor reprezentau 61,2% din total portofoliu, în vreme ce împrumuturile pentru populaţie reprezentau 38,8% din total.

Soldul provizioanelor a urcat cu 9% faţă de începutul anului, până la 1,48 miliarde lei. Dintre acestea, 256,7 milioane lei reprezintă provizioane nedeductibile fiscal, constituite suplimentar, ca o abordare prudentă a managementului de credit. În ceea ce priveşte creditele neperformante, cele afectate de restanţe mai mari de 90 de zile, acestea reprezentau 7,82% din total credite.

Depozitele atrase de la clienţi erau la sfârşitul lunii martie la 17,6 miliarde lei, cu 2% mai mari decât în decembrie 2010, astfel că raportul credite/depozite era subunitar (0,76), ceea ce demonstrează o lichiditate foarte bună a băncii. În acelaşi timp, rata de solvabilitate a băncii era de 12,93%.