Dacă japonezii au reuşit să repare în doar o săptămână principalelele drumuri afectate de dezastrul natural din 11 martie 2011, în România, Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) pot organiza concurs de pescuit în locul unde a fost demolată autostrada Orăştie-Sibiu. După mai bine de 213 zile de la anunţul privind închiderea şi demolarea unei porţiuni din autostrada Orăştie-Sibiu, şefii CNADNR încă aşteaptă rezultatele expertizei privind calitatea lucrării. În prezent, şantierul autostrăzii este abandonat din toamna anului trecut după demolarea porţiunii în lungime de aproximativ 200 de metri.

„Nu este nimeni pe şantier, locul unde a fost autostrada s-a transformat într-o baltă de peşte, o treime din săpătură este plină de apă. Lucrările de consolidare şi reconstrucţia autostrăzii sunt puse în valoare după ce se finalizează concluziile expertizei. Aproximativ 6 kilometri de autostradă necesită lucrări de consolidare“, ne-a declarat un inginer care a lucrat pe şantierul autostrăzii Orăştie-Sibiu. Asta deși, directorul general al CNADNR, Cătălin Homor, anunța, la jumătatea lunii martie, în cadrul unui eveniment organizat de revista Capital, că în luna aprilie vor începe lucrările.

„Nu putem discuta de o valoare exactă până nu vom avea un proiect tehnic. Soluția cu cele mai puține riscuri și o durată cât mai mică de execuție e cea de a executa lucrările în regie proprie“, a spus, pe 15 martie, șeful Companiei de Autostrăzi. Situația dezastruoasă de pe lotul 3 Sibiu-Pitești a atras atenția și ministrului transporturilor, Dan Costescu, care a anunțat miercurea trecută că pe 28 aprilie va efectua o vizită de lucru pe șantier.

După vizita pe şantierul autostrăzii demolate, şeful de la Transporturi a precizat că au fost executate lucrări de drenări şi scurgere a apei. "Încă de săptămâna trecută a început organizarea de şantier pentru refacerea sectorului. CNADNR a mobilizat utilajele, specialiștii și echipele de muncitori pentru demararea lucrărilor. Următoarele etape sunt: terasarea și drenarea cu piatră brută, consolidarea și stabilizarea terenului, reconstrucția corectă în conformitate cu proiectul inițial aprobat, realizarea lucrărilor de drenaj  şi colectare a apelor la suprafaţă. Proiectul pentru cei 200 m dintre Săliște și Cunța a fost unul deosebit deoarece provocarea proiectantului a fost să pună în comun soluțiile sale cu soluțiile inițiale ale autostrăzii pentru a putea funcționa împreună. A reușit această fază, ne-am stabilizat la o soluție și a început deja și implementarea ei. Acesta este un examen atât pentru șefii de proiect, pentru regionalele care concură la acest proiect, cât și pentru companie la nivel central, acolo unde este unitatea specială pentru implementare”, a spus Dan Costescu.
 

 

Italienii câștigă în plus 40 mil. euro

Chiar dacă Salini Impregilo ne-a lăsat cu autostrada demolată Orăștie-Sibiu, Compania Naţională de Autostrăzi a achitat integral valoarea contractului pentru construcţia celor aproximativ 22 km de autostradă, adică lotul 3 al acestui tronson de autostradă. Pe lângă cei aproximativ 603 milioane de lei plătiţi către Salini-Impregilo, oficialii CNADNR au plătit încă 89 milioane de lei, fără TVA. Mai mult, italienii sunt nemulţumiţi de banii încasaţi şi au cerut încă 90 de milioane de lei pentru diverse lucrări neachitate. Anul acesta, antreprenorul lotului 3 de autostradă Orăştie-Sibiu a decontat numai 2,78 milioane lei pentru lucrări executate în vara anului 2015. Anul trecut, Salini-Impregilo a încasat de la CNADNR 33 de milioane de lei pentru lucrările de construcție a lotului 3 Orăștie-Sibiu. Constructorul acestui lot a încasat primii bani în vara anului 2011, peste 112 milioane de lei, avans după semnarea contractului. Din facturile depuse la CNADNR rezultă că în anul 2012 italienii au încasat peste 255 milioane de lei, iar în 2013 puțin peste 195 milioane de lei. În anul 2014, firma de construcţii s-a ales cu aproximativ 89 milioane de lei.

CNADNR se joacă de-a rezilierea contractului

Pe holurile Ministerului Transporturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi de zvoneşte că nu s-a reziliat constractul cu italienii de la Salini Impregilo pentru construcţia lotului 3 de autostradă Orăştie-Sibiu. Chiar dacă autostrada Orăştie-Sibiu este construită cu banii românilor şi fonduri europene, oficialii CNADNR refuză să ne pună la dispoziţie actul prin care s-a reziliat contractul pentru construcţia autostrăzii Orăştie-Sibiu. Întrebaţi când a demarat procedurile de rezilere a contractului de construcţie a lotului 3 de autostradă Orăştie-Sibiu, conducerea CNADNR ne-a răspuns că a „emis notificarea de rezilere a contractului de lucrări nr. 92/28516/20.05.2011 în data de 13.01.2016. De asemenea, oficialii CNADNR ne-au precizat că procedurile urmate au fost realizate în baza prevederilor contractului:

„Beneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze contractul dacă antre­prenorul:
– nu reușește să respecte preve­derile sub-clauzei 4.2 (garanția de bună execuție) sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor sub-clauzei 15.1 (Înștiințarea de Remediere),
– abandonează lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul contractului,
– nu reușește, fără justificări re­zonabile:
– să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile clauzei 8 (Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor),
– să soluționeze cerințele unei înștiințări, (…), în termen de 28 de zile de la primirea acesteia,
– subcontractează toate lucrările sau cesionează contractul fără să obțină aprobarea necesară,
– devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar,
– dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractual,
– nu îndeplineşte condițiile impuse de sub-clauza 18 (asigurări).

În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înstiinţări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi să evacueze antreprenorul de pe şantier. Totuși, în anumite cazuri, beneficiarul va putea, printr-o înștiintare, să rezilieze contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești si fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități după primirea de către antreprenor a notificării de reziliere, ne-au transmis reprezentanții CNADNR.

Italienii tac

Italienii de la Salini-Impregilo nu au fost disponibili pentru a răspunde întrebărilor privind valoarea facturilor decontate, notificarea de anulare a proiectării și construcției lotului 3 din autostrada Orăștie-Sibiu şi cauzele defecţiuniilor apărute.