Autoritatea are prevăzute investiţii de 10,548 milioane de lei, în 2015.

Potrivit anexei la documentul publicat de Ministerul Transporturilor, veniturile totale propuse se ridică la 49,552 milioane de lei, iar cheltuielile totale la 48,767 milioane de lei. Din total, cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt de 8,581 milioane de lei, iar cheltuielile cu personalul de 35,960 milioane de lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului este de 238, iar cheltuielile cu salariile sunt prevăzute la 24,043 milioane de lei. Cheltuielile de natură salarială se ridică la 27,910 milioane de lei. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 9.406,33 lei, iar cel stabilit pe baza cheltuielilor cu salariile de 8.418,35 lei.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" este autoritatea naţională de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă.

Autoritatea are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.

Pentru serviciile aeronautice prestate persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, Autoritatea Aeronautică Civilă Română percepe tarife.

SURSA: Agerpres

Te-ar putea interesa și: