Echipa implicată în proiect este formată din profesionişti cu experienţă de peste 15 ani în marketing, în companii precum Pepsi, Beiersdorf, General Electric, L’Oreal. Serviciile de consultanţă în managementul proiectului reprezintă cheltuieli eligibile din fondurile europene alocate României în cadrul operaţiunii de creare a unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional. Operaţiunea se derulează prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.3.

Compania va asigura, în următorii trei ani, consultanţă pentru MDRT privind coordonarea activităţilor de promovare a brandului turistic al României, începând cu elaborarea, implementarea şi verificarea execuţiei planurilor anuale de marketing turistic, împreună cu terţi parteneri (agenţii de publicitate/relaţii publice/media), în concordanţă cu Planul de marketing turistic al României 2011-2015. Totodată, compania va asista MDRT în realizarea unui proces eficient de control al bugetului anual de marketing, precum şi în toate procesele activităţii de promovare: creaţie, producţie, planificare şi cumpărare media, relaţii publice, comunicare on-line, cercetare şi monitorizare. De asemenea, compania va fi implicată în toate etapele acestor procese, de la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţiile necesare, la evaluarea şi selectarea prestatorilor precum şi managementul relaţiei cu operatorii economici selectaţi. Valoarea contractului pe întreaga perioadă de trei ani este de 3.256.218 lei fără TVA.

EMC South Central Europe– The Network a fost  selectată în urma unei licitaţii organizate de MDRT. Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut, aplicabil după selectarea candidaţilor calificaţi, în baza evaluării capacităţii tehnico-profesionale a ofertanţilor. Etapa de evaluare a presupus ca membrii echipei să facă dovada că deţin experienţă similară în derularea a cel puţin unui proiect cu valoare de cel puţin 10 mil. euro, fiind punctate, totodată, o serie de criterii precum: numărul de proiecte de marketing în care membrii echipei au experienţă, vechimea în activitatea de marketing, experienţa în corporaţii multinaţionale, vechimea în poziţia de director de marketing precum şi numărul de branduri lansate (în cazul managerului de proiect).