Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a atras atenția că societățile din state terțe, care furnizează servicii de investiții, pot activa în România doar prin obligativitatea de a obține o autorizare din partea Autorității, cu excepția cazului în care furnizarea serviciilor se face la inițiativa exclusivă a clientului.

Așadar, ASF a atenționat asupra faptului că, la acest moment, nu există nicio astfel de sucursală autorizată de ASF.

În ultima perioadă, Autoritatea a primit mai multe sesizări din partea consumatorilor în privința faptului că au fost contactați de persoane care se recomandau reprezentanți ai unor „brokeri” cu sediul în state terțe și care le prezentau servicii de investiții. Ulterior, după ce îi convingeau să transfere diverse sume de bani în diferite conturi, aceștia nu mai putea fi găsiți.

ASF recomandă investitorilor să verifice dacă respectiva entitate se regăsește în Registrul public al Autorității

„ASF atenționează potențialii investitori că utilizarea serviciilor unei entități neautorizate nu le va da dreptul la despăgubiri prin Fondul de compensare a investitorilor. Prin urmare, Autoritatea recomandă investitorilor ca, înainte de a investi în diverse instrumente financiare și, în special, înainte de a utiliza platforme de tranzacționare online, chiar dacă inițiativa contactării intermediarului aparține investitorului în totalitate sau contactarea este efectul unei oferte a acestuia adresate direct sau printr-o terță parte, să verifice dacă respectiva entitate se regăsește în Registrul public al ASF”, a informat autoritatea.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a mai evidențiat faptul că sunt state terțe unde nu există obligația de autorizare pentru societățile care prestează activități de tip „brokeraj”, astfel, acestea nu au nicio obligație legală de protecție a investitorilor. În consecință, investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că, dacă folosesc serviciile unei entități care nu este autorizată, atunci vor trebui să-și asume riscul.

Monedele virtuale nu intră în categoria instrumentelor financiare

Un exemplu relevant este statul Saint Vincent și Grenadinele, a cărui autoritate competentă atenționează explicit potențialii investitori că nu emit autorizații entităților locale care intermediază tranzacții de tip Forex sau tranzacții cu instrumente financiare de tipul opțiunilor binare.

În ceea ce privește monedele virtuale, ASF a subliniat faptul că acestea nu intră în categoria instrumentelor financiare, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 126/2018. Așadar, entitățile emitente de monede virtuale, tranzacționarea acestora și platformele pe care acestea se tranzacționează nu intră sub incidența supravegherii Autorității.