Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, în trimestrul II al anului în curs, 10.033 petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 15,13% faţă de numărul total raportat în trimestrul anterior.

Potrivit datelor ASF publicate joi, din cele 10.033 petiţii şi informări de neconformitate, 97,82% vizează piaţa asigurărilor-reasigurărilor, 1,57% sunt petiţii aferente pieţei pensiilor private, 0,32% sunt petiţii aferente pieţei instrumentelor şi investiţiilor financiare, iar 0,29% reprezintă solicitări diverse, care excedează competenţa instituţiei.

Pe piaţa asigurărilor-reasigurărilor, în trimestrul II au fost primite 9.814 petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 14,09% faţă de numărul petiţiilor înregistrat în trimestrul I.

Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate 8.544 de petiţii şi informări de neconformitate, în scădere cu 10,64% faţă de numărul petiţiilor înregistrate în trimestrul I al anului 2020. Celelalte petiţii şi informări de neconformitate (1.270) au fost conexate sau clasate.

„Din analiza datelor raportate de societăţile de asigurare la ASF a fost constatat faptul că cele 8.544 petiţii şi informări de neconformitate analizate şi soluţionate în mod unic, în trimestrul II al anului 2020, reprezintă 3,17% din numărul total al dosarelor de daune avizate de către asigurători în trimestrul II al acestui an şi 0,05% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 30.06.2020″, menţionează ASF.

Aspectul cel mai des reclamat în trimestrul II al anului 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniu şi a normelor ASF/condiţiilor contractuale, aspect regăsit în 8.147 cazuri (95,34%).

În ceea ce priveşte structura petiţiilor în funcţie de clasa de asigurare, cea mai mare pondere o deţin petiţiile şi informările de neconformitate înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde – 8.123 (95,07%), în scădere cu 11,91% faţă de numărul petiţiilor înregistrate pe această clasă în trimestrul I al anului 2020.

Potrivit ASF, au fost soluţionate favorabil 4.895 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic pe petent (57,29%). Dintre acestea, 79,63% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate şi cadru legal de soluţionare.

De asemenea, au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau soluţionate nefavorabil 3.649 petiţii şi informări de neconformitate analizate în mod unic (42,71%), reprezentând speţe asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenţie în aplicarea legislaţiei actuale şi/sau pentru care autoritatea nu poate solicita asigurătorilor plata pretenţiilor de despăgubire formulate.

Care sunt societățile cu cele mai multe petiții

În urma analizei petiţiilor înregistrate la ASF în trimestrul II al anului, din punct de vedere al societăţilor cu cel mai mare număr de petiţii, s-a constatat că societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiţii şi informări de neconformitate este Euroins România Asigurare Reasigurare, cu 4.834 petiţii şi informări de neconformitate (56,58% din numărul total), în scădere cu 24,29% faţă de trimestrul I al anului 2020.

Societatea City Insurance a înregistrat 2.980 petiţii şi informări de neconformitate (34,88% din numărul total), în creştere cu 38,67% faţă de trimestrul I al anului 2020, iar celelalte societăţi de asigurare analizate au înregistrat scăderi.

Pe piaţa pensiilor private, în trimestrul II al anului, s-au înregistrat în total 158 de petiţii, în scădere cu 49,84% faţă de numărul celor înregistrate în trimestrul anterior. Au fost analizate în mod unic pe petent 149 de petiţii, celelalte petiţii (nouă) fiind conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 şi procedurilor interne ale ASF.

Din totalul petiţiilor unice soluţionate, 83,89% au vizat fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petiţiile transmise de către participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 1,34% din total. Diferenţa, de 14,77%, reprezintă petiţii pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii, menţionează autoritatea.

Au fost soluţionate în favoarea petenţilor 89,93% dintre petiţii – la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal – iar 10,07% dintre petiţii au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Referitor la piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, în trimestrul II s-au primit în total 32 de petiţii, în scădere cu 30,43% faţă de numărul înregistrat în trimestrul I. Au fost analizate şi soluţionate în mod unic pe petent 22 de petiţii, celelalte 10 petiţii au fost conexate sau clasate.

În favoarea petenţilor au fost finalizate 77,27% dintre petiţii – la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal – iar 22,73% au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.