Ce se arată în comunicat

„Pe piaţa asigurărilor-reasigurărilor, în anul 2019, ASF a înregistrat în total 25.679 de petiţii. Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate 20.837 de petiţii transmise de către asiguraţi/păgubiţi, petiţii care intră în sfera de competenţă a ASF. Celelalte petiţii (4.842) au fost conexate sau clasate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi cu procedurile interne ale ASF”, se menţionează în comunicat.

Petițiile reprezintă doar 1,28% din numărul dosarelor

Din analiza datelor raportate de către societăţile de asigurare la ASF, a fost constatat faptul că cele 20.837 de petiţii analizate şi soluţionate în mod unic pe petent reprezintă 1,28% din numărul total al dosarelor de daune avizate de către asigurători în anul 2019 şi 0,13% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 31 decembrie 2019.

Potrivit datelor ASF, 83,63% dintre petenţi au reclamat anul trecut nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniu şi a normelor ASF, respectiv a condiţiilor contractuale. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi (11,03%), respectiv solicitări de informaţii despre sistemul bonus-malus (1,20%).

Cele mai multe petiții sunt pentru clasa asigurărilor generale

În ceea ce priveşte structura petiţiilor în funcţie de clasa de asigurare, în anul 2019 cea mai mare pondere o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, 99,27% petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde reprezentând 91,94% din total.

Totodată, în ceea ce priveşte modalitatea de finalizare a petiţiilor, ponderea numărului petiţiilor soluţionate în favoarea petenţilor în numărul total al petiţiilor unice analizate în 2019 a fost de 59,05% (respectiv 12.305 petiţii). Dintre acestea, 75,42% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate şi cadru legal de soluţionare. Restul petiţiilor au avut ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material, respectiv deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unităţi service etc.

„Au fost soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate 8.532 de petiţii (40,95%), reprezentând speţe asupra cărora A.S.F. nu are capacitatea de intervenţie în aplicarea legislaţiei actuale şi/sau pentru care A.S.F. nu poate solicita asigurătorilor plata pretenţiilor de despăgubire formulate”, se menţionează în comunicatul Autorităţii.

Ce a rezultat din analiza petițiilor

Din analiza petiţiilor unice rezultă că societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiţii înregistrate în mod unic pe petent în anul 2019 este Euroins România Asigurare Reasigurare SA, cu 12.005 petiţii, respectiv 57,61% din numărul total de petiţii.

În ceea ce priveşte petiţiile înregistrate pe piaţa pensiilor private, în anul 2019 s-au înregistrat în total 1.011 petiţii, fiind instrumentate/soluţionate în mod unic pe petent 948 de petiţii. Celelalte petiţii (63) au fost conexate sau clasate, conform prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 şi procedurilor interne ale ASF.

Din totalul petiţiilor unice soluţionate, 84,39% s-au referit la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), în timp ce petiţiile transmise de către participanţii care au aderat la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 1,37% din total. Diferenţa, de 14,24%, reprezintă petiţii pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

„Au fost soluţionate în favoarea petenţilor 96,10% din petiţii – la acestea s-au putut determina soluţii favorabile, întemeiate legal, 3,90% din petiţii fiind soluţionate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate”, se menţionează în comunicatul Autorităţii.