Apare o nouă categorie de bugetari în România!

Este vorba despre o nouă funcţie în domeniul magistraturii, mai precis „asistentul de judecător”.

Aceştia vor activa în cadrul curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunaleor specializate, dar şi în cadrul judecătoriilor din Capitală şi din reşedinţele de judeţ. Asistenţii vor îndeplini orice atribuţii stabilite în condiţiile legii de judecători.

Ordonatorul principal de credite, cu avizul CSM, va stabili câte posturi de asistenţi ai judecătorului vor fi înfiinţate pentru fiecare curte de apel şi instanţele din circumscripţia acestora.

Asistenţii de judecător vor fi recrutaţi prin intermediul unui concurs organizat la nivelul curţilor de apel, se mai arată în proiectul de lege care a fost adoptat miercuri, 7 iunie, de către Camera Deputaţilor. Legea va ajunge acum în Senat, care este forul decizional.

Condiţiile pentru a putea deveni asistent de judecător

O persoană interesată să lucreze pe acest nou tip de post trebuie să îndeplinească toate aceste condiţii:

 • are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • este licenţiată în drept;
 • nu are antecedente penale;
 • cunoaşte limba română;
 • este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei;
 • se bucură de o bună reputaţie.

Ce atribuţii vor avea asistenţii de judecător în România?

Principalele atribuţii ale acestei noi categorii profesionale vor fi :

 • acordă sprijin judecătorului în realizarea procedurilor specifice premergătoare stabilirii primului termen de judecată;
 • realizează activităţi de documentare, de verificare şi de prezentare a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a elementelor de fapt şi de drept relevante în cauză;
 • redactează, sub coordonarea judecătorului, proiecte de hotărâri judecătoreşti sau ale altor acte procedurale.

Pe de altă parte, acestor asistenţi le va fi interzis să:

 • desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
 • desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
 • aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau Ia alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;
 • aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Asistenţii judecătorului nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic. În plus, nu vor avea voie să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluţiile date în dosarele despre care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu.