În prezent, RomâniaFilm este o regie autonomă (Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor – R.A.D.E.F.), aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, având ca principal obiect de activitate proiecția de filme cinematografice, înființată și funcționând conform Hotărârii Guvernului. nr. 530/1991 privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale.

 

Regia are 149 de angajați și deține în administrare un număr relevant de săli de cinematograf cu dependințele acestora. Imobilele și sălile propriu-zise aflate în administrare constituie obiect al proprietății de stat.

 

RomâniaFilm a avut şi are un rol important în promovarea celor mai importante producţii naţionale şi internaţionale. Misiunea definită pentru R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” este să impulsioneze şi să diversifice activitatea în domeniul exploatării şi distribuţiei cinematografice, să optimizeze şi să rentabilizeze activitatea, mai ales prin creşterea numărului de spectatori în sălile de cinema și prin construirea unui program de revitalizare a sălilor de cinema aflate în administrarea sa.

 

***

 

Ministerul Culturii lansează, astfel, procedura de recrutare a cinci membri ai Consiliului de Administrație al RomâniaFilm, precum și a unui membru reprezentant al Ministerului Culturii în acest Consiliu, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, care reglementează aceste acțiuni.

 

Comisia de validare și de evaluare a candidaturilor este formată dintr-un reprezentant al Ministerului Culturii și din doi cunoscuți specialiști în resurse umane și recrutare din mediul privat.

 

Misiunea postului

Noua conducere va fi mandatată cu putere și autoritate largi și va avea ca principală misiune să aducă această instituție la standarde europene într-un timp rezonabil de scurt. Direcțiile și acțiunile strategice vor fi discutate cu candidații în fazele avansate ale procesului de recrutare în așa fel încât cel puțin o parte dintre acestea și câteva obiective cuantificabile generice să poată să fie incluse în contractul de mandat al noii conduceri, restul criteriilor de performanță urmând să fie identificate și detaliate, cât mai repede posibil, și după preluarea postului.

Rolurile și responsabilitățile generale sunt cele obișnuite pentru orice post similar din mediul privat sau în companii publice de dimensiuni comparabile. Diferențe specifice pentru RomâniaFilm sunt puțin semnificative.

Mandatul noului Consiliu de Administrație este de 4 ani.

 

Profilul candidatului ideal este profilul obișnuit corespunzător nivelului de senioritate necesar ocupării unui asemenea post într-o companie privată sau publică de dimensiuni comparabile cu acest domeniu specific de activitate.

Cerințele obligatorii pentru reprezentantul Ministerului Culturii sunt: studii universitare, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome, și cunoașterea limbilor română și engleză. De asemenea, trebuie îndeplinite condițiile de candidatură pentru posturile din întreprinderile publice specificate în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a institutiilor publice, cu modificările ulterioare.

Cerințele obligatorii pentru celelate persoane (5 posturi) sunt: studii universitare, experienţă de cel puţin 2 ani în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, și cunoașterea limbilor română și engleză. De asemenea, trebuie îndeplinite condițiile de candidatură pentru posturile din întreprinderile publice specificate în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a institutiilor publice, cu modificările ulterioare.

Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

 

Procesul de selecție

  • Candidații sunt rugați să trimită un CV în limba română la adresa [email protected], până la data de 17 februarie 2016 . Candidaturile primite după această dată ar putea să nu mai fie luate în considerare.
  • Primirea candidaturii se va confirma prin e-mail cu „reply” la adresa de la care a fost trimis mesajul inițial.
  • Candidații validați (care îndeplinesc criteriile obligatorii de selecție) vor fi invitați la un interviu preliminar eliminatoriu de (re)validare a candidaturii (validarea finală).
  • Candidații validați în urma interviului preliminar vor susține o probă scrisă cu subiecte de management general, după care vor fi invitați la un interviu de fond cu membrii Comisiei de validare și de evaluare.
  • Rezultatele procesului de selecție (lista scurtă din care vor fi nominalizați câștigătorii finali) vor fi publicate pe site-urile RomâniaFilm și pe cel al Ministerului Culturii.
  • Din această listă scurtă, autoritățile în drept vor numi viitorii membri ai Consiliului de Administrație al RomâniaFilm.

Candidații care nu sunt invitați la interviu până în data de 26 februarie 2016  vor fi considerați respinși, fără să mai fie necesară o altă reconfirmare a respingerii candidaturii.

Notă: acest anunț a fost publicat în presa din România, pe site-urile RomâniaFilm (www.romaniafilm.ro) și pe cel al Ministerului Culturii (www.cultura.ro)

Te-ar putea interesa și: