Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a stabilit astăzi în cadrul Consiliului Consultativ cu reprezentanții industriei, în urma unei analize laborioase, faptul că piața relevantă de gros a serviciilor de acces la elemente de infrastructură corespunzătoare pieței cu amănuntul este concurențială, astfel că nu mai este necesară intervenția de reglementare pe această piață. În consecință, ANCOM a retras obligațiile impuse anterior Telekom Romania Communications, considerând că societatea nu mai deține putere semnificativă pe piața serviciilor de acces la elemente de infrastructură.

Orice intervenție de reglementare ex ante la nivelul unei pieței de gros este necesară și justificată numai în măsura în care ar avea ca efect beneficii reale pentru utilizatori, transformând piața cu amănuntul corespunzătoare într-o piață concurențială în mod durabil. În acest caz, dat fiind faptul că analiza ANCOM a arătat că pe piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet la puncte fixe există o concurență puternică bazată pe infrastructuri, care se va menține în orizontul de timp al analizei, Autoritatea a stabilit că reglementarea ex ante pe piața de gros corespunzătoare nu mai este necesară.

Decizia ANCOM adoptată astăzi în cadrul Consiliului Consultativ este rezultatul unui demers periodic de reanalizare a piețelor susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicațiilor, acesta fiind unul dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea concurenței creat de cadrul de reglementare european și implementat în România de ANCOM. Măsura se înscrie în strategia ANCOM de promovare a concurenței bazate pe infrastructuri și stimulare a investițiilor în infrastructura de comunicații și respectă principiile oportunității și proporționalității.

Analiza precedentă, realizată de Autoritate în anul 2010 la nivelul pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, a arătat că Romtelecom (în prezent, Telekom Romania Communications) avea putere semnificativă pe această piață de gros. Astfel, operatorului i s-au impus în 2010 o serie de obligații specifice. În urma acestei noi analize de piață care demonstrează că Telekom nu mai deține putere semnificativă pe piața serviciilor de acces la elemente de infrastructură, ANCOM retrage prin decizia adoptată astăzi obligațiile de transparență, nediscriminare, acordare a accesului, precum și de control al tarifelor și de evidență contabilă separată, impuse societății Telekom în ceea ce privește serviciile de acces la bucla locală. Cu caracter tranzitoriu, pentru contractele în derulare, aceste obligații se vor menține timp de un an de la data intrării în vigoare a deciziei ANCOM, în timp ce obligația privind evidența contabilă separată va fi retrasă începând cu situațiile financiare aferente anului 2015.

Analiza ANCOM a arătat că atât în prezent, cât și în orizontul de timp al analizei, piața serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se va menține concurențială. Piața este dinamică, fluidă și în creștere continuă, România înregistrând cel mai ridicat grad de concurenţă la nivel de infrastructuri dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 750 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe în anul 2014, cu peste 60% dintre conexiunile de acces cu viteze de cel puțin 30Mbps și cu peste 2/3 din populație în localități acoperite de cel puțin trei rețele apte să ofere acces la internet la puncte fixe.

În acest context, trebuie subliniat faptul că rata relativ scăzută de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este cauzată de factori precum gradul redus de penetrare a terminalelor care permit accesul la internet de acasă, gradul redus de alfabetizare digitală, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural, şi nu de lipsa de concurenţă.

De asemenea, analiza ANCOM arată că pe piață există un grad înalt de inovare și diferențiere a produselor așa cum rezultă din gama largă de produse, vitezele diverse de transmisie și ofertele variate de preț. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puțin 30 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

În perioada care urmează, decizia ANCOM va parcurge procesul de consultare europeană.

Vodafone şi Orange cereau ANCOM acces la reţeaua de internet fix a companiei de cablu RCS&RDS pentru a putea lansa la rândul lor pachete convergente de servicii.