Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut anunțul sfârșitului de an. A semnat contractul privind dezvoltarea sistemului informatic SAF-T. Instituția se pregătește să dea lovitura anul viitor, în condițiile în care finalizarea acestuia este planificată pentru luna iulie 2021.

Potrivit unui comunicat al ANAF, în perioada ianuarie – februarie, vor avea loc consultări între Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, dezvoltatori de software de contabilitate şi CECCAR, pentru asigurarea unei înţelegeri comune a modului de implementare a sistemului.

De asemenea, consultările vor viza şi analiza elementelor critice ale sistemului: capabilităţile SAF-T, impactul schimbărilor asupra sistemelor interne ale companiilor, fluxul procesului de control fiscal, standardul SAF-T, tipul de date etc.

„Termenul de raportare a fişierului SAF-T de către companii va fi definit având la bază analizele efectuate în cadrul consultărilor, experienţa altor administraţii fiscale europene, dar şi posibilităţile reale de ajustare a sistemelor informatice de către companii”, se arată în comunicat

ANAF, în calitate de beneficiar, implementează, cu sprijinul Ministerului Finanţelor, proiectul intitulat „Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine iniţiativele de modernizare” – cod SIPOCA 604.

Va contribui la asigurarea echităţii în derularea activităţilor economice

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii agenţiei de a susţine iniţiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea unui fişier standard internaţional de audit pentru toţi operatorii economici.

Digitalizarea şi aplicarea de standarde în colaborarea dintre administraţia fiscală şi contribuabili determină creşterea gradului de încredere reciprocă prin asigurarea unui nivel ridicat de transparenţă şi predictibilitate.

SAF-T va contribui la asigurarea echităţii în derularea activităţilor economice, precum şi la îmbunătăţirea conformării voluntare prin reducerea efortului ambelor părţi în ceea ce priveşte alocarea resurselor umane şi materiale.

„În decursul următoarelor luni vom continua să informăm contribuabilii cu privire la implementarea SAF-T, în scopul pregătirii acestora pentru conformarea cu cerinţele de export ale fişierului standard de control fiscal”, precizează ANAF.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.