Potrivit IM, în perioada 2 mai – 31 octombrie 2011, au fost efectuate 44.377 controale de către echipe mixte relaţii de muncă securitate şi sănătate în muncă pentru identificarea cazurilor de muncă fără forme legale.
Astfel, au fost depistaţi şi sancţionaţi 4.203 angajatori pentru utilizarea forţei de muncă fără forme legale de angajare. Cea mai mare incidenţă a muncii fără forme legale se menţine în construcţii 1.168 angajatori, 1.062 – angajatori din comerţ, 564 – din agenţii economici care prestează servicii şi 84 – firme de pază.
În urma controalelor, au fost depistate 9.457 persoane care munceau fără forme legale de angajare, pentru care s-a dispus măsura încheierii contractelor de muncă, au fost constatate 162.888 deficienţe atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost dispuse 167.359 măsuri pentru remedierea neconformităţilor.
Un număr de 32.813 angajatori au fost sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost aplicate 67.424 sancţiuni contravenţionale, în total, atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, din care – 4.191 sancţiuni pentru muncă fără forme legale de angajare.
În perioada 2 mai – 31 octombrie 2011, în timpul acţiunilor desfăşurate de inspectorii de muncă însoţiţi de partenerii din structurile Poliţiei Române, au fost înregistrate 1.739 dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă, au fost soluţionate un număr de 1.008 dosare penale, într-un număr de 836 dosare penale s-a dispus începerea urmăririi penale, iar în 172 dosare penale au fost propuse alte soluţii.
În dosarele penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale s-au constatat 1.099 de infracţiuni, dintre care 123 de infracţiuni prevăzute în Legea 53/2003 (Codul Muncii) modificată şi completată prin Legea 40/2011 (primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă), iar 976 alte infracţiuni specifice legislaţiei care reglementează utilizarea forţei de muncă.