Samsung a realizat o cercetare cu 490 de persoane de decizie în funcții de CIO (Chief Information Officer) și IT din cadrul organizațiilor europene cumai mult de 1.000 de angajați și a constatat că mai mult de jumătate dintre aceștia au implementat o politică formală (31%) sau informală (21%) de BYOD, cu rate regionale de implementare între 43% (Germania) și 70% (Italia). În Marea Britanie, 56% dintre organizațiile cu cel puțin 1.000 de angajați sunt promotoare a trendului BYOD.

Doar 4% dintre factorii de decizie CIO și IT care folosesc o politică pro-BYOD au declarat că nu au avut vreo problemă de securitate în ultimii doi ani și aproape toți (93%) din cei 490 de directoridin cercetare și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește impactul dispozitivelor mobile asupra securității, incluzând telefoane inteligente, tablete și laptop-uri folosite în cadul companiilor.

La nivel european, cel mai mare nivel de ingrijorare este în Spania, unde 70% dintre organizațiile cercetate sunt în mod semnificativ îngrijorate în privința securității companiei lor din cauza dispozitivelor mobile folosite la muncă, în comparație cu situația Franței, cea mai puțin îngrijorată țară, unde 36% dintre cei chestionați au raporat, totuși, că sunt semnificativ îngrijorați în privința securității.

Din perspectiva departamentelor, angajații din funcții de CIO, din domeniul serviciilor financiare, sunt cei mai îngrijorați; mai mult de jumătate dintre aceștia (55%) fiind în mod semnificativ îngrijorați în privința problemelor de securitate ridicate de politica BYOD, în comparație cu departamentele de producție (42%) și retail, distribuție și transport (44%).

În ciuda recunoașterii pe scară largă a amenințărilor la adresa securității în cazul BYOD, doar una din cinci organizații (22%) cu o inițiativă pro-BYOD dintre cele analizate și-a actualizat (14%) sau plănuiește să-și actualizeze (8%) politica de securitate.

Cu toate acestea, dacă este bine gestionată, politica BYOD poate genera beneficii semnificative: organizațiile care au implementat o politică BYOD au raportat reduceri cu până la 17% a facturilor pe comunicații – echivalentul a 7 milioane euro per companie.

În plus, 46% dintre organizațiile cu o politică pro-BYOD au raportat o creștere a angajamentului angajaților ca o consecință BYOD, fapt ce se traduce în creșterea productivității cu 40%.

Andrew Mills, CEO a diviziei B2B a Samsung Electronics Europa, a declarat:„Din cercetarea noastră reiese clar că organizațiile au de câștigat foarte mult prin intermediul angajaților care își folosesc propriile dispozitive mobile în interes de serviciu. Pentru majoritatea angajatorilor, creșterea practicii BYOD poate însemna că aceștia și-ar putea pune organizațiile într-un dezavantaj competitiv dacă aceștia nu îmbrățișează oportunitățile mobilității în muncă prin folosirea telefoanelor inteligente/ smartphones, a tabletelor și a laptopurilor, chiar și prin politicile BYOD sau Choose Your Own Device (Alege-ți propriul dispozitiv)”.

„Însă analiza noastră subliniază, de asemenea, amenințările periculoase la stabilitatea corporativă pe care BYOD le generează și lipsa de prioritate acordată acestui subiect din partea multor CIO. Potențialul de a pierde datele clienților și alte informații confidențiale prin folosirea dispozitivelor mobile arată cât de amenințătoare poate fi politica BYOD pentru multe organizații. Acestea din urmă trebuie să se asigure că strategia în ceea ce privește mobilitatea în interprinderea lor are la bază o infrastructură cu un grad ridicat de securitate, alături de liniile directoare clare și eficiente, implementate în mod consistent. ”

În situațiile unde politicile pro-BYOD sunt implementate,aproximativ 30% dintre angajați profită de acest program, iar organizațiile preconizează că acestă proporție va crește cu 7% în următorii doi ani.

Samsung a realizat o cercetare pe internet în care a chestionat 490 de factori de decizie în funcții de CIO și IT, din organizații cu 1.000 sau mai mulți angajați din Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania și Marea Britanie. Datele au fost colectate în lunile mai și iunie, 2013.