Totodată, a fost aprobată demararea unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat pentru constituirea unei societăţi cu capital mixt în vederea implementării proiectului unităţilor 3 şi 4, odată cu aprobarea constituirii unei comisii de negociere.

Acţionarii Nuclearelectrica au aprobat şi strategia de continuare a proiectului, publicată săptămâna trecută pe site-ul companiei, care prevede faptul că statul român analizează acordarea unor măsuri de sprijin pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4, printre care şi posibilitatea de a vinde energia înainte ca unităţile să obţină licenţa de producţie.

Autorii strategiei argumentează necesitatea ca acest proiect să primească sprijin din partea statului, având în vedere valoarea ridicată a investiţiei şi contextul actual al pieţei de energie, care nu este propice investiţiilor în proiecte mari.

''În contextul economic actual şi al pieţei de electricitate care nu oferă condiţii suficiente pentru realizarea investiţiilor în proiectele mari de infrastructură energetică, necesare sectorului energetic, cu impact major în revigorarea economică a României, coroborat cu specificitatea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon, adesea caracterizate prin necesar de capital intensiv şi durate mari de realizare, se pune problema necesităţii unor mecanisme-suport care să faciliteze realizarea investiţiilor mari de infrastructura energetică, bazate pe principiile pieţei libere de energie şi cu respectarea reglementărilor europene privind transparenţa, competiţia şi ajutorul de stat'', se arată în strategie.

Astfel, în prezent, se află în analiză măsuri precum: '(i) posibilitatea contractării, de către societatea de proiect, a energiei electrice înainte de obţinerea licenţei de producător, atât pe platforma OPCOM, cât şi în afara acesteia şi (ii) dezvoltarea unui mecanism de tip CfD (contracte pentru diferenţă), model utilizat în cadrul reformei pieţei de electricitate din Marea Britanie, care are în vedere susţinerea investiţiilor din domeniul energetic în capacităţi de producţie cu emisii reduse de carbon', se mai precizează în strategie.

O altă modalitate de a susţine această investiţie este posibilitatea garanţiei de stat drept un instrument necesar pentru securizarea finanţării investiţiilor mari de infrastructură energetică, care aduc plusvaloare în plan economic şi social, mai precizează documentul citat.

De asemenea, statul român va deţine maximum 49% din compania ce va fi înfiinţată pentru lucrările la Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă. ''Se va avea în vedere că participaţia cumulată a SNN şi, după caz, a statului român să nu scadă sub 30% din capitalul social'', subliniază autorii proiectului.

Sursa: Agerpres