M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 1180/30 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale „Loteria Română“ – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice (201100865) Guvernul României

M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 1183/30 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 600/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100865) Guvernul României

M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 908/02 Decembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (201100865) Președintele României

M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 910/02 Decembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (201100865) Președintele României

M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 911/02 Decembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (201100865) Președintele României

M. Of. nr. 0865 din 08 Decembrie 2011
Act nr. 243/05 Decembrie 2011 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (201100865) Parlamentul României

Te-ar putea interesa și: