M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 106/30 Noiembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 (201100858) Guvernul României

M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 1170/25 Noiembrie 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 (201100858) Guvernul României

M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 1175/25 Noiembrie 2011 Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100858) Guvernul României

M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 864/28 Noiembrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune (201100858) Președintele României

M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 224/29 Noiembrie 2011 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune (201100858) Parlamentul României

M. Of. nr. 0858 din 06 Decembrie 2011
Act nr. 14/29 Noiembrie 2011 Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (201100858) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Te-ar putea interesa și: