M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 105/30 Noiembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (201100855) Guvernul României

M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 1164/25 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011 (201100855) Guvernul României

M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 1167/25 Noiembrie 2011 Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (201100855) Guvernul României

M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 26/18 Noiembrie 2011 Regulament privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar (201100855) Banca Națională a României

M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 1165/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) şi (2), art. 103 lit. h) şi art. 104 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (201100855) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0855 din 05 Decembrie 2011
Act nr. 1166/15 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) şi art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (201100855) Curtea Constituțională a României

Te-ar putea interesa și: