M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 84/29 Septembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale (201100700) Guvernul României

M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 946/28 Septembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003 (201100700) Guvernul României

M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 947/28 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (201100700) Guvernul României

M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 948/28 Septembrie 2011 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100700) Guvernul României

M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 949/28 Septembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei (201100700) Guvernul României

M. Of. nr. 0700 din 04 Octombrie 2011
Act nr. 950/28 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007 (201100700) Guvernul României