M. Of. nr. 0072 din 30 Ianuarie 2012
Act nr. 52/20 Ianuarie 2012 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201200072) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0071 din 30 Ianuarie 2012
Act nr. 2/25 Ianuarie 2012 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (201200071) Guvernul României

M. Of. nr. 0071 din 30 Ianuarie 2012
Act nr. 4/25 Ianuarie 2012 Ordonanţă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 (201200071) Guvernul României

M. Of. nr. 0071 din 30 Ianuarie 2012
Act nr. 65/23 Ianuarie 2012 Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (201200071) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0071 din 30 Ianuarie 2012
Act nr. 38/18 Ianuarie 2012 Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV (201200071) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii