M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1032/12 Octombrie 2011 Hotărâre privind stabilirea unor contravenţii în domeniul aviaţiei civile (201100831) Guvernul României

M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1118/09 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere corp drum, refacere terasamente, consolidări maluri, refacere podeţe DN 2A km 141+500 – km 152+800“ (201100831) Guvernul României

M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1119/09 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare sistem rutier, reconstrucţie pod, consolidări maluri, refacere podeţe DN 2A km 152+800 – km 162+500“ (201100831) Guvernul României

M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1121/09 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere sistem rutier cu asigurarea lăţimii corespunzătoare, consolidare maluri, refacere podeţe DN 2A km 124+000 – km 141+500“ (201100831) Guvernul României

M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1122/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (201100831) Guvernul României

M. Of. nr. 0831 din 24 Noiembrie 2011
Act nr. 1123/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100831) Guvernul României