M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 906/07 Septembrie 2011 Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OECD, Teaching and Learning International Survey – TALIS 2013, privind evaluarea internaţională a cadrelor didactice (201100668) Guvernul României

M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 760/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a) şi b), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 7-11 şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (201100668) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 778/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 7 şi 8 lit. a) şi b), art. 72 alin. 2, art. 77, art. 86 alin. 3, art. 87, art. 88 alin. 2, art. 173 alin. 1 şi art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, a art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, precum şi a Deciziei nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite (201100668) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 864/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul penal (201100668) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 883/30 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440-880 RON, precum şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (201100668) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0668 din 20 Septembrie 2011
Act nr. 904/05 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 alin. 1 şi art. 305, raportate la art. 304^1 din Codul de procedură civilă (201100668) Curtea Constituțională a României