M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 536/18 Mai 2011 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (201100428) Guvernul României

M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 567/10 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (201100428) Președintele României

M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 568/10 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (201100428) Președintele României

M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 569/10 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (201100428) Președintele României

M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 570/10 Iunie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (201100428) Președintele României

M. Of. nr. 0428 din 20 Iunie 2011
Act nr. 108/15 Iunie 2011 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (201100428) Parlamentul României
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2152/2011  privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011