M. Of. nr. 0774 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 1075/26 Octombrie 2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (201100774) Guvernul României

M. Of. nr. 0774 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 102/14 Iulie 2005 Ordonanţă de urgenţă privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene(republicare) (201100774) Guvernul României

M. Of. nr. 0774 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 11/26 Octombrie 2011 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crângu lui Neagu, judeţul Giurgiu (201100774) Agenția Națională pentru Resurse Minerale

M. Of. nr. 0773 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 1081/26 Octombrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna (201100773) Guvernul României

M. Of. nr. 0773 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 1026/14 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (201100773) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0773 din 02 Noiembrie 2011
Act nr. 1092/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 293 din Codul de procedură civilă (201100773) Curtea Constituțională a României