M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 48/25 Ianuarie 2012 Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite (201200086) Guvernul României

M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 54/25 Ianuarie 2012 Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita (201200086) Guvernul României

M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 58/01 Februarie 2012 Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu (201200086) Guvernul României

M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 59/01 Februarie 2012 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012 (201200086) Guvernul României

M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 274/15 Decembrie 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari (201200086) Camera Auditorilor Financiari din România

M. Of. nr. 0086 din 02 Februarie 2012
Act nr. 3062/19 Ianuarie 2012 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan (201200086) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului